dediscina

Varovanje kulturne dediščine

Zavod Trismegistus promovira varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, tako materialne, kjer se osredotočamo na sicer spregledana narodna bogastva, kot so npr. manjše kapelice, različna sveta znamenja, vaški vodnjaki in drugi spomeniki, ki dajejo slovenski krajini tako raznolik in poseben pečat, kot tudi nematerialne, ki se izraža predvsem v obujanju šeg in navad, ljudskih vrednot in znanja ter ljudskega izročila, ki je pravzaprav duša slovenskega naroda.

V zmaterializiranem, razosebljenem, potrošniškem svetu, namreč vse prepogosto pozabljamo na prednike, ki so nam današnji razvoj omogočili, kot tudi zanemarjamo izročila, ki so bila temelj slovenske kulture skozi stoletja in neizogibno tvorijo del slovenske identitete, ki pa se ji kot narod prepogosto odrekamo na račun puhlih političnih trendov.

Smatramo, da se največje bogastvo slovenskega naroda ne skriva le po depojih muzejev, knjižnic in galerij, temveč predvsem med ljudmi, kjer vsak nosi svojo zgodbo, zapuščino svojih prednikov, dedov in babic, bodisi v obliki zgodb, izročila ali predmetov in smatramo, da slednje, še posebej v današnjem času, ne sme preiti v pozabo in uničenje.

Posledično smo se odločili investirati svoj čas, znanje in trud v ozaveščanje družbenega okolja in v nagovarjanje širše publike v želji, da bi kar čim manj predmetov kulturne dediščine samevalo zaprašenih na podstrešjih ali v vlažnih kleteh, čakajoč bridko usodo in uničenje.

Naj gre za stare slike ali razglednice, pohištvo ali orodje, knjige ali pa morda le zapisane recepte vaše prababice, Vas nagovarjamo, da se odzovete našemu povabilu in nam sporočite, če imate doma kulturno dediščino za katero smatrate, da ne bi smela preiti v pozabo in slednjo bomo ustrezno dokumentirali ter vam po potrebi svetovali, kako s slednjo kar najbolje ravnati.

V primeru, da so predmeti poškodovani, pa vam na zahtevo tudi pomagamo slednje spraviti v kar čimbolj izvorno stanje ter vam priporočimo in pomagamo ustvariti primerno okolje za ohranitev tovrstnega predmeta.

 

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine zajema široko področje od čuvanja samostojnih predmetov, zbirk predmetov, samostoječih inštalacij, pa vse do stavbne dediščine, kjer slednja lahko zajema samostojno arhitekturo (npr.kapelice ali cerkve), do večjih arhitekturno zaščitenih stavb, kot so samostojne zgodovinsko pomembne stavbe ali stavbni kompleksi, ki so nastajali in se spreminjali skozi daljša časovna obdobja (samostani, gradovi). Te enote kulturne dediščine spadajo pod poimenovanje snovne ali materialne kulturne dediščine. Obujanje šeg in navad, vrednot in znanja ter ljudskega izročila pretekle in polpretekle zgodovine po drugi strani spada med nesnovno ali nematerialno kulturno dediščino.

V splošnem lahko rečemo, da celotno področje kulturne dediščine pomeni ohranjanje izvornega izgleda oziroma stanja (tako predmetov kot izročil) v izvornem okolju. To visoko letečo idejo o ohranjanju, ki izhaja iz preproste brezčasne civilizacijske želje in se udejanja v spoštovanju zgodovine in ohranjanju njenih spomenikov z namenom njihovega posredovanja prihodnjim generacijam, zastopa konservatorsko - restavratorska stroka. Prav ta osnovna želja po ohranjanju kulturne dediščine je temeljni kamen kateremu smo se z etičnimi in moralnimi vrednotami ob ustanovitvi Zavoda Trismegistus zavezali. Ali kot pravijo stanovni kolegi, da "smo s srcem pri stvari!".

Z željo doseganja čim širšega kroga zainteresiranih posameznikov in institucij in da bi lahko pokrili čimveč področij varovanja kulturne dediščine v Zavodu Trismegistus vabimo k sodelovanju vse zainteresirane in delujoče na področju kulturne dediščine, da se pridružijo našim stremenjem in naporom. Tako lahko v smislu slogana "več glav več ve" skupno vplivamo na današnji in prihodnji izgled naše domovine, seveda ob neizpodbitnem dejstvu strpnega strokovnega interdisciplinarnega dialoga.

opis dejavnosti

Dodatno v današnjem času kritičnih ekonomskih razmer in posledično nihajočih finančnih zmožnosti ponujamo zainteresirani javnosti in pravnim subjektom invidualno prilagojeno svetovanje, načrtovanje, poučevanje in informiranje na področju promocije in ohranjanja kulturne dediščine kot vrednote, ki ji je potrebno posvetiti prilagojeno obravnavo v smislu ohranjanja inherentega stanja umetnin in obnavljanju dotrajanih materialov ali posamičnih komponent določenega dela ali stavbe. Naše rešitve so vedno prilagojene sposobnostim posameznika ali institucije.

Prav tako pa kot profitno dejavnost za namen financiranja Zavoda Trismegistus opravljamo tudi svetovanja pri zaščiti in restavriranju privatnih zbirk, ki so mnogokrat izpostavljena neprimernim vplivom in navadno niso primerno vzdrževana. Če želite, da skrb za vaše umetnine prevzame strokovnjak, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za ogled, na podlagi katerega vam bomo lahko opravili ustrezno analizo, vam podali mnenje in po potrebi in zahtevi vašim umetninam tudi ustrezno pomagali.

Spregledano

V Zavodu Trismegistus želimo zbrati kar čim večjo zbirko fotografij in dokumentacije o kulturni dediščini, ki se prezrta in po krivem spregledana skriva po premnogih domovih in posledično naprošamo zainteresirano javnost, da se našim pozivom v čim večji meri odzove.

Zavedati se je potrebno, da stara fotografija vaše babice ali dedka, stara razglednica ali pa morebiti unikatno ročno delo, sama po sebi predstavlja predmet kulturne dediščine in hvaležni bomo, če nam dovolite slednje digitalno presneti ter z opisi dokumentirati, ter morda tudi objaviti v galeriji na naši spletni strani, kjer bo ob pogledu nanje v utrinkih iz zgodovine lahko bogastvo črpala celotna Slovenija.

V primeru, da se želite odzvati našemu pozivu, vas naprošamo, da nas kontaktirate in nam sporočite specifike o vaših predmetih, temu primerno pa se bomo tudi odzvali vašemu obvestilu.

Preventivna zaščita

V Zavodu Trismegistus nudimo sledeče storitve za preventivno zaščito predmetov kulturne dediščine:

 • ocena ogroženosti kulturne dediščine
 • popis stanja kulturne dediščine
 • izdaja mnenja ali predloga za konservatorsko - restavratorski poseg
 • konservatorske posege
 • restavratorske posege
 • svetovanje pri izdelavi transportnih zabojev za umetnine
 • svetovanje in izdelavo vitrin za umetnine
 • vstavljanje hrbtnih ali drugih zaščit za umetnine
 • svetovanje o rokovanju, ravnanju in ohranjanju umetnin
 • storitve redne kontrole stanja okolja v katerem se umetnine nahajajo

KJE IN KAKO POTEKA?

Projekt poteka v obliki srečanj > delavnic na različne teme.
DELAVNICE SO BREZPLAČNE

Delavnice kot na primer:

 • Kako sodelujemo v ekipah?
 • Kaj so naše ideje in kako jih preverimo?
 • Spletni laboratorij: Spoznaj orodje

udeležence sproti obveščamo o terminih delavnic

PRIJAVITE SE, DA BOSTE OBVEŠČENI!

Za odmore in malico poskrbi organizator.

 

Izpolnite vprašalnik

splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 
restavratorstvo

Restavratorski posegi

Izpolnite vprašalnik in pridobite strokovno restavratorsko mnenje o potrebnih ukrepih za vaše predmete.
splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 

Zaščita privatnih zbirk

Če ste zbiralec starin ali morda lastnik umetniških del, ki so bodisi v slabem stanju ali pa bi slednjim radi omogočili kar najboljše pogoje, nas lahko kontaktirate za strokovno pomoč in nasvet.

Priporočili vam bomo ustrezne ukrepe s katerimi boste zagotovili ustrezno okolje za vaše obstoječe predmete, v primeru da so slednji poškodovani, pa jih bomo tudi ustrezno restavrirali.

Potrebujete mnenje?

Zaščitna embalaža

NOVO V NAŠI PONUDBI!

V Zavodu Trismegistus lahko naročite po meri izdelano profesionalno zaščitno embalažo za shranjevanje muzejskih in drugih dragocenih predmetov!

hramba predmetov2

 Embalaža izdelana izključno iz profesionalnih restavratorskih materialov služi tudi kot stabilen razstavni pediestal.