dediscina4

Potrebujete mnenje restavratorja?

V primerih poškodb kulturne dediščine lastniki mnogokrat ne vedo, ali je njihov predmet že potreben konservatorske ali restavratorske obravnave, saj slednja ni vedno nazorno vidna. Pri primerih vidne škode na predmetih, kot npr pri odlomljenih oz. odpadlih delih, pretrganih, s plesnijo inficiranih, preluknjanih slikah ipd., smo sicer lahko prepričani in odločeni, da je potrebno restavratorsko poseganje, medtem ko pri počasi nastajajoči škodi, ki izvira iz napačnega hranjenja predmetov, slednje ni vedno očitno in razvidno. Potemneli laki, razbarvanje barvil, razpokane površine barvnih plasti in odstopanje kitov navadno ne vzbudijo takojšnjega alarma pri lastnikih tovrstnih predmetov in navadno ne implicirajo nuje po morebitnih potrebnih restavratorskih ukrepih. V tovrstnih primerih, si je seveda pametno pridobiti ustrezno strokovno mnenje, saj lahko na podlagi slednjega tovrstnim predmetom bodisi zagotovimo primerno okolje, ki negativne vplive v kar največji meri omilijo, ali pa v resnejših primerih zagotovimo ustrezen restavratorski poseg. Če ste v dvomih, ali je vaš predmet kulturne dediščine pravilno shranjen in negovan ali pa če po drugi strani potrebuje restavratorski poseg, se lahko obrnete na strokovnjaka Zavoda Trismegistus, kjer vam bomo priporočili ustrezne ukrepe in po potrebi slednje tudi izvedli.

Dodatno je za vsakega lastnika in morebitnega zbiralca tovrstnih predmetov nujno, da pozna svoje lastniške pravice, še posebej v primerih, kadar je lastnik pripravljen te predmete posojati drugim osebam ali institucijam. Mnogi namreč na tem področju niso seznanjeni z osnovnimi pravicami, kot je npr. pravica zahtevati ustrezne razstavne pogoje, ki žal v mnogih institucijah zato niso primerni, čeprav bi seveda morali biti. Enako velja na področju hranjenja tovrstnih umetnin, saj ima lastnik predmeta tudi pravico določati ustrezne načine hranjenja predmetov. Slednje ni pomembno le iz vidika ogroženosti skozi daljše časovne obdobje, kjer rizik predstavlja npr. neprimerna osvetlitev ali previsoka / prenizka zračna vlaga, temveč tudi iz vidika ogroženosti predmetov zaradi vzrokov, ko so npr. elementarne nesreče, kjer je podano mnenje oz. ocena ogroženosti tudi prvobitnega pomena v primeru zavarovanj tovrstnih predmetov. Ocena ogroženosti se lahko poda za posamezni predmet, zbirko predmetov, stavbo ali stavbni kompleks in je odvisna predvsem od številčnosti ocenjevanih predmetov ter številčnosti vplivnih dejavnikov okolja v katerem se predmeti nahajajo. Pri izdelavi ocene ogroženosti je posledično nujno poznati mehanizme nastanka škode, različne škodljive vplive kot seveda tudi njihovo kumulativno medsebojno delovanje.

Za namen lažjega ocenjevanja potencialnih groženj in preteče škode, je stroka razvila vrsto metod za ocenjevanje ogroženosti in posledično vam lahko v Zavodu Trismegistus na podlagi jasnih kategorizacij nedvoumno določimo potencialne grožnje, kot tudi ocenimo moč vpliva posamezne možne grožnje predmetom kulturne dediščine. Le na podlagi ocenjenih in prepoznanih virov groženj predmetom, je namreč možno podati strokovno mnenje in posledično izbrati delujočo preventivno zaščito in/ali najkoristnejši restavratorski ali obnovitveni poseg, da slednji pripomore k ohranjanju predmetov v stabilnem stanju oz. jih vrne v koherentno izvorno stanje.

V Zavodu Trismegistus tako poleg ocene trenutnega stanja predmetov pomagamo tudi načrtovati posamezne restavratorske in konservatorske ukrepe ter nudimo priporočila za hranjenje in ohranjanje predmetov na izvorni lokaciji kot tudi individualno izoblikovane preventivne ukrepe, saj bodo le tako ti ukrepi tudi koristili vašemu predmetu in boste lahko ohranili primerno vrednost in izgled vaše lastnine. Dodatno se lahko na nas obrnejo tudi vsi, ki bodisi potrebujejo izdelavo Načrta za preprečevanje nesreč, kjer je izvedba Ocene ogroženosti seveda nujni predpogoj, ter iz tega izhajajočega Načrta za ukrepanje v primeru specifičnih nesreč.

Če ste torej v dvomih kako z vašimi predmeti ravnati ali pa bi jih želeli kar najbolje zaščititi, bodisi na izvorni lokaciji, med transportom, pri posoji ali drugače, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali zavarovati vaše predmete kulturne dediščine, pred škodljivimi vplivi okolja in časa.

Spregledano

V Zavodu Trismegistus želimo zbrati kar čim večjo zbirko fotografij in dokumentacije o kulturni dediščini, ki se prezrta in po krivem spregledana skriva po premnogih domovih in posledično naprošamo zainteresirano javnost, da se našim pozivom v čim večji meri odzove.

Zavedati se je potrebno, da stara fotografija vaše babice ali dedka, stara razglednica ali pa morebiti unikatno ročno delo, sama po sebi predstavlja predmet kulturne dediščine in hvaležni bomo, če nam dovolite slednje digitalno presneti ter z opisi dokumentirati, ter morda tudi objaviti v galeriji na naši spletni strani, kjer bo ob pogledu nanje v utrinkih iz zgodovine lahko bogastvo črpala celotna Slovenija.

V primeru, da se želite odzvati našemu pozivu, vas naprošamo, da nas kontaktirate in nam sporočite specifike o vaših predmetih, temu primerno pa se bomo tudi odzvali vašemu obvestilu.

Preventivna zaščita

V Zavodu Trismegistus nudimo sledeče storitve za preventivno zaščito predmetov kulturne dediščine:

  • ocena ogroženosti kulturne dediščine
  • popis stanja kulturne dediščine
  • izdaja mnenja ali predloga za konservatorsko - restavratorski poseg
  • konservatorske posege
  • restavratorske posege
  • svetovanje pri izdelavi transportnih zabojev za umetnine
  • svetovanje in izdelavo vitrin za umetnine
  • vstavljanje hrbtnih ali drugih zaščit za umetnine
  • svetovanje o rokovanju, ravnanju in ohranjanju umetnin
  • storitve redne kontrole stanja okolja v katerem se umetnine nahajajo