dediscina

Restavratorstvo ali obnova

Naše umetnine ali dragi predmeti, kosi pohištva ali poslikane stene, vaške kapelice, nabožna znamenja ter drugi predmeti kulturne dediščine pogosto utrpijo hujše poškodbe ali jih naje zob časa. Če hočemo takšnim predmetom povrniti njihovo nekdanjo podobo je zaželjeno in priporočljivo, da se slednje izvede s pomočjo restavratorskega strokovnjaka. Mnogokrat se namreč zgodi, da v lokalnem okolju domači mojstri prevzamejo iniciativo ter samostojno obnovijo npr. vaško kapelico ali pa recimo starejše vodno zajetje v obliko katerega so stari mojstri vložili ogromno truda in časa, medtem ko obnovitveni posegi prepogosto slednje izničijo, bodisi z uporabo neprimernih materijalov, skazenjem avtentične podobe, neprimernimi poslikavami in podobno.

Z angažiranjem strokovnjaka - restavratorja se tovrstnim neprilikam izognemo, saj neprimerna obnova mnogokrat delujejo kontraproduktivno in kljub "lepšemu" izgledu tovrstnim objektom ali predmetom pravzaprav škoduje. Želimo si, da bi se, kadar ste v dvomih glede restavriranja ali obnove obrnili na Zavod Trismegistus, kjer vam bomo znali primerno svetovati, kako začeti ali nadaljevati z zadanimi projekti.

Pri tem potrebujemo vrsto informacij o izvornem izgledu bodisi predmeta ali objekta in kadar je slednje možno tudi fotodokumentacijo predmeta v izvornem stanju ali pa deskriptivne ustne opise, za katere po pravilu velja, da je več informacij iz večih virov ključnega pomena. Dejstvo je, da kadar želimo restavrirati predmete ali objekte, ki so pomemebni za lokalno okolje, vendar širše niso poznani, je nujno tesno sodelovanje z vaškimi skupnostmi in posamezniki s poznavanjem zgodovine o zadevnem predmetu oz. objektu. Dejstvo je, da v Zavodu Trismegistus tudi nismo seznanjeni z vsemi specifikami okolja ter vrsto primernih predmetov ali objektov, ki so potrebni resnega restavratorskega obravnavanja, tako da naprošamo lokalne skupnosti, da nas v primeru, da se soočate s tovrstnimi predmeti kulturne dediščine v vašem ožjem okolju, na to opozorite, kjer bomo na podlagi obvestila opravili ustrezen ogled in podali mnenje ter po potrebi tudi pomagali pri sanaciji.

Dodatno se je potrebno zavedati, da so npr. stare razglednice in fotografije že same po sebi del kulturne dediščine, kot tudi morebitna unikatna ročna dela vaških mojstrov, bodisi naj gre za orodja, naprave ali podobno. V Zavodu Trismegistus bomo hvaležni za vsa povabila za dokumentacijo slednjih, kot tudi dovoljenja, da stare fotografije digitalno presnamemo, jih z opisi in viri dokumentiramo ter ob vašem dovoljenju tudi objavimo v galeriji na naši spletni strani. Če želimo ustrezno in primerno ohranjati kulturno dediščino moramo seveda za obstoj slednje najprej vedeti in slednje lahko izvemo le z vašo pomočjo, vašim dovoljenjem in povabilom, zato vas naprošamo, da se našemu pozivu v čim večji meri odzovete.

restavriranje obnova

V laični javnosti se za pojem restavratorstva mnogokrat pojavlja izraz obnova. Vendar gledano strokovno konservatorsko - restavratorska stroka deli posege v predmet na kurativno konservatorstvo, katerega namen je ohranjati kulturno dediščino v trenutnem stanju, z vsemi sledmi, ki sta jih zgodovina in način hranjenja zapisala na predmet, pod pogojem, da je predmet ali stavba v stabilnem, to je saniranem stanju. Restavratorski posegi pa predstavljajo dodatno poseganje v snov kulturne dediščine z zamenom povrniti izvorni pomen in izgled umetnini za njeno lažje prepoznavanje kot konherentno likovno ali oblikovno delo. Ločnico, kdaj ohranjati kulturno dediščino v trenutnem stanju in kdaj ji povrniti izvorni izgled, postavljajo zahteve in pričakovanja lastnika in njegova zmožnost ali pripravljenost finančnega vložka in na drugi strani pomembnost, vrednost in edinstvenost predmeta kulturne dediščine ter njegovo stanje, torej poškodovanost. Zato je zelo pomembno lastniku jasno obrazložiti kaj lahko pričakuje od restavratorskega posega.

V Zavodu Trismegistus se zavedamo posameznih faz restavriranja, tako načrtovanja kot lokalnega ali celostnega reševanja kulturnega spomenika ali priljubljenega predmeta ali zbirke zato nas lahko kontaktirate ne glede na zahtevnost projekta, nam predstavite svoje želje in skupaj bomo našli rešitev.

Spregledano

V Zavodu Trismegistus želimo zbrati kar čim večjo zbirko fotografij in dokumentacije o kulturni dediščini, ki se prezrta in po krivem spregledana skriva po premnogih domovih in posledično naprošamo zainteresirano javnost, da se našim pozivom v čim večji meri odzove.

Zavedati se je potrebno, da stara fotografija vaše babice ali dedka, stara razglednica ali pa morebiti unikatno ročno delo, sama po sebi predstavlja predmet kulturne dediščine in hvaležni bomo, če nam dovolite slednje digitalno presneti ter z opisi dokumentirati, ter morda tudi objaviti v galeriji na naši spletni strani, kjer bo ob pogledu nanje v utrinkih iz zgodovine lahko bogastvo črpala celotna Slovenija.

V primeru, da se želite odzvati našemu pozivu, vas naprošamo, da nas kontaktirate in nam sporočite specifike o vaših predmetih, temu primerno pa se bomo tudi odzvali vašemu obvestilu.

Preventivna zaščita

V Zavodu Trismegistus nudimo sledeče storitve za preventivno zaščito predmetov kulturne dediščine:

  • ocena ogroženosti kulturne dediščine
  • popis stanja kulturne dediščine
  • izdaja mnenja ali predloga za konservatorsko - restavratorski poseg
  • konservatorske posege
  • restavratorske posege
  • svetovanje pri izdelavi transportnih zabojev za umetnine
  • svetovanje in izdelavo vitrin za umetnine
  • vstavljanje hrbtnih ali drugih zaščit za umetnine
  • svetovanje o rokovanju, ravnanju in ohranjanju umetnin
  • storitve redne kontrole stanja okolja v katerem se umetnine nahajajo
 

Izpolnite vprašalnik

splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 
restavratorstvo

Restavratorski posegi

Izpolnite vprašalnik in pridobite strokovno restavratorsko mnenje o potrebnih ukrepih za vaše predmete.
splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 

Zaščitna embalaža

NOVO V NAŠI PONUDBI!

V Zavodu Trismegistus lahko naročite po meri izdelano profesionalno zaščitno embalažo za shranjevanje muzejskih in drugih dragocenih predmetov!

hramba predmetov2

 Embalaža izdelana izključno iz profesionalnih restavratorskih materialov služi tudi kot stabilen razstavni pediestal.