Kako pomagati?

Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri naših dejavnostih ali pomagati Zavodu Trismegistus pri realizaciji idej in projektov, ste vljudno vabljeni, da si preberete o načinih kako prispevati k našemu razvoju. Z vašo pomočjo bomo lahko naredili več neprofitnih spletnih strani, večim tehnološkim zanesenjakom omogočili nemoten razvoj, zasadili več dreves in obnovili več predmetov kulturne dediščine.

Zavod Trismegistus je neprofitna organizacija, ki se v prvi vrsti financira predvsem s trdim delom članov zavoda. Sodelavci stremimo k poslovni odličnosti, kjer za namene financiranja zavoda opravljamo vrsto storitev kot so: izdelava spletnih strani in trgovin, svetovanja in priložnostna izobraževanja o sodobnih spletnih tehnologijah, izobraževanja o permakulturnih principih in delu, kot tudi vrsto svetovalnih in praktičnih storitev na področju restavratorstva in konservatorstva, vendar pa nam ob kopici projektov, ki jih za naročnike opravljamo neprofitno, mnogokrat primanjkuje časa ter posledično tudi finančnih sredstev, saj je večina naših naporov usmerjena v opravljanje neprofitnih dejavnosti in projektov na področjih, ki so z ekonomskega stališča nezanimiva, pa vendar so ključnega pomena za kolektivni tehnološki napredek, ohranitev družbenih vrednot ter naravnih in kulturnih bogastev. Posledično se na cenjene obiskovalce tudi obračamo s prošnjo za podporo naših prizadevanj, kjer pa naš poziv ni omejen le na finančna sredstva, ki bi nam sicer omogočila sprostitev naših delovnih kapacitet, temveč nam lahko pomagate na vrsto različnih načinov, kot navedeno spodaj. Vsi, ki se boste odločili za tovrstno pomoč boste deležni javne zahvale na naših spletnih straneh in v primeru, da je podpornik podjetje, tudi umestitve oglasne pasice s povezavo na vašo spletno stran ali trgovino.

Moralna podpora

V prvi vrsti nam pozitiven odziv posameznikov in skupnosti največ pomeni, saj ob našem otroško naivnem, visokoletečem cilju spreminjanja družbe in njene ureditve ter spreminjanja načina razmišljanja tako posameznikov kot lokalne in širše celote, vsaka lepa beseda in pohvala pomeni, da smo bližje zadanemu cilju. Tako nam besede podpore, kjer je posameznik bodisi zadovoljen z našim delom ali pa slednji smatra, da kljub opravljanju Sizifovega dela, delamo pravilno, vlivajo novih moči in nas krepijo v naših prizadevanjih kreiranja samozadostne družbe, ki se ne zanaša le na puhlo potrošniško logiko temveč na samooskrbno, samovzdržno in okolju neškodljivo ravnanje. Če smatrate, da so naša prizadevanja pravilna in smotrna, nam lahko pišete in nam slednje sporočite in veseli bomo vaših prijaznih besed.

Medijska podpora

Lepa beseda lepo mesto najde pravijo in želimo si, da bi se tako govorilo tudi o prizadevanjih Zavoda Trismegistus. Smatramo, da je najboljša reklama, "od ust do ust", kjer priporočilo zadovoljne stranke ali morebitnega entuziasta verižno širi naša prizadevanja v širše okolje. V nobenem primeru pa se ne branimo povabila na medijske dogodke, različne delavnice ali talk showe, kot tudi ne morebiti brezplačnega, neizkoriščenega oglasnega prostora v publikacijah, radiih, spletnih straneh ipd. Ne glede na medij, ki ga pomagate soustvarjati, ga vodite ali ste njegov lastnik, bi nam podpora v vsakem primeru še kako prav prišla, saj je naše delovanje usmerjeno ravno v tkanje vezi v širšem družbenem okolju, zadanih ciljev pa brez pomoči širše javnosti v kateri sodobni mediji nosijo velik del družbene odgovornosti, ne moremo doseči, zato vas posledično naprošamo, da v primeru, da imate dostop do medijskega prostora, ste novinar ali kako drugače sodelujete v medijskem prostoru, ne odlašate z morebitnimi povabili ali celo z odstopom dela vašega oglaševalskega prostora za namene širjenja načel in prizadevanj Zavoda Trismegistus.

Materialna podpora

Pri večini projektov, ki se jih lotevamo nujno potrebujemo vrsto materialnih pripomočkov, bodisi naj gre za računalniško opremo, digitalne kamere in fotoaparate ali po drugi strani lepila, kite, furnirje, lesene okvirje, čopiče, najrazličnejša orodja ipd, kadar so naši napori usmerjeni v restavriranje predmetov ali objektov. Za nakup slednjih seveda potrebujemo finančna sredstva, se pa zavedamo, da je mnogokateremu podjetju ali posamezniku lažje prispevati pomoč v materialu in posledično smo se odločili odprtih rok sprejeti tudi tovrstno podporo. Mnoga podjetja dostikrat zavržejo produkte z manjšo napako, medtem ko tovrstni produkti še vedno dobro služijo svojemu namenu, čeprav morebiti niso primerni za umestitev na prodajne police. Če imate v vašem podjetju na voljo takšne produkte, ki bi nam v Zavodu Trismegistus prišli prav, jih bomo seveda izredno veseli, dodatno pa boste tudi sami upoštevali načela permakulturnega bivanja, kjer se nič ne zavrže, temveč odpad iz enega procesa, pomeni vložek v drug proces. In v tem primeru, bo t.i. odpad pripomogel k bodisi ohranjanju slovenske kulturne dediščine, krepitvi ekonomskega položaja zaposlenih v zapostavljenih in spregledanih poklicih ali pa na splošno prispeval k lepšemu izgledu slovenskih krajev in krajine. Odprtih rok bomo namreč sprejeli tudi najrazličnejše drevesne sadike ter sadike drugih jedilnih trajnic, neprimernih za prodajo, ki pa bi ob vloženem trudu in malce ljubezni lahko še vedno lepo uspevale v permakulturnih okoljih. Če ste lastnik vrtnarije, drevesnice ali podobno, bomo posledično hvaležni za vsako rastlino, nad katero ste morebiti sami že obupali, pa vendar v sebi še vedno nosi življenje. Vse zainteresirane tako naprošamo, da nam pišete in se pozanimate ali imamo trenutno potrebe po vaših odpadnih produktih, seveda pa je potrebno povdariti, da se v nobenem primeru ne branimo novih in dobro delujočih orodij ali pa zdravih in stabilnih rastlin. Trenutno v Zavodu Trismegistus potrebujemo predvsem povečane računalniške kapacitete ter primereno digitalno kamero za evidentiranje našega dela, kulturnih spomenikov ipd. V primeru, da nam lahko slednje zagotovite, prosimo, ne odlašajte s pomočjo!

Finančna podpora

Zavod Trismegistus in naša prizadevanja lahko seveda podprete tudi s finančnimi prispevki, bodisi s finančnimi donacijami ali pa z naročanjem naših profitnih storitev. Sredstva, ki jih namreč pridobimo pri opravljanju profitnih dejavnosti usmerimo v opravljanje storitev za tiste, ki si slednjih bodisi ne morejo privoščiti ali pa se iz drugih objektivnih razlogov ne bi odločili za uporabo storitev, ki jih ponujamo. Če na primeru ponazorimo, se bo priletna gospa, katere poglavitna dejavnost je že vrsto let delo z zelišči, le stežka odločila svoje delo in izdelke predstaviti tudi preko spletne strani, še toliko manj v primeru, da bi morala z slednjo tudi samostojno upravljati, medtem ko pa nam vaša prostovoljna finančna donacija omogoči takšnim posameznikom ne le izdelati spletno stran, temveč si tudi vzeti čas, da jih ustrezno seznanimo z uporabo računalnika in spleta ter jim posledično omogočimo samostojno delo z spletnimi tehnologijami, v zadovoljstvo tako strank, širše skupnosti, nas samih, kot tudi moralnega zadoščenja mecenov in donatorjev. Podobno kot za zgoraj opisan primer velja še na toliko bolj perečem primeru varovanja kulturne dediščine, kjer stroškovni elementi mnogokrat preprečujejo posameznikom prepotrebne ukrepe na poškodovanih predmetih. Z vašo finančno pomočjo ali pa naročanjem naših storitev, boste pomagali tovrstne predmete ohranjati tudi za prihodnje rodove.

V primeru, da želite naročiti naše storitve, nas prosimo kontaktirajte na navedene kontaktne podatke, v primeru pa, da želite donirati finančna sredstva, nam slednja lahko nakažete na poslovni račun, kjer kot namen lahko specifično navedete razlog ali področje, ki so mu finančna sredstva namenjena. Za vso podporo se vam iskreno zahvaljujemo!

 

Izpolnite vprašalnik

splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 
restavratorstvo

Restavratorski posegi

Izpolnite vprašalnik in pridobite strokovno restavratorsko mnenje o potrebnih ukrepih za vaše predmete.
splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 

Zaščitna embalaža

NOVO V NAŠI PONUDBI!

V Zavodu Trismegistus lahko naročite po meri izdelano profesionalno zaščitno embalažo za shranjevanje muzejskih in drugih dragocenih predmetov!

hramba predmetov2

 Embalaža izdelana izključno iz profesionalnih restavratorskih materialov služi tudi kot stabilen razstavni pediestal.

Neprofitno gostovanje

Zavod Trismegistus je ponudnik neprofitnega gostovanja za nevladne organizacije ter druge organizacije in posameznike, za katere smatramo, da s svojim delovanjem delujejo v skladu z načeli in prepričanji Zavoda Trismegistus.

Za podroben pregled lastnosti in specifik posameznih predpripravljenih paketov gostovanja in naročilo vašega spletnega prostora, sledite spodnji povezavi.

      Naročilo gostovanja

Osnovni podatki

Naziv:
Zavod Trismegistus
Naslov:
Sotelsko 19, 8270 Krško
Matična številka:
6199186
Davčna številka:
93931727
Poslovni račun:
SI56-0315-5100-0680-251
*Zavod Trismegistus ni zavezanec za DDV