O Zavodu Trismegistus

Preberite si kdo smo, se seznanite z našimi vrednotami in prepričanji, spoznajte naše dejavnosti in člane ter še posebej, kaj želimo z našim delovanjem doseči.   V primeru, da so vam naša razmišljanja in dejavnosti blizu, pa vas seveda vabimo, da se nam predstavite in se potegujete za mesto med sodelavci Zavoda Trismegistus.

Zavod Trismegistus združuje strokovnjake in zanesenjake z vseh vetrov, ki pa smo vsi po vrsti tudi promotorji permakulturnega načina življenja in vdani ljubitelji narave. Do zdrave mere smo altruistično naravnani in smo pripravljeni žrtvovati svoj čas in delo v prebujanje širšega družbenega okolja k zavedanju perečega stanja v katerem se nahajamo, kot tudi v  promocijo preverjenih rešitev, ki v celoti odgovarjajo na izzive sodobne družbe.

V zavedanju, da je današnji način in slog življenja t.i. sodobne civilizacije nevzdržen, tako z energetskega, ekonomskega, ekološkega kot tudi osebnostnega vidika, kjer je človekovo delovanje hočeš nočeš podrejeno neusmiljeni profitni logiki, ne glede na posledice za posameznika, okolje in družbo, smo se odločili združiti se v zasebni zavod, ki nam omogoča strokovno in profesionalno aplicirati naša videnja in poglede v širšo skupnost in kjer smo pripravljeni prevzeti svoj del bremena za nujno in še kako potrebno transformacijo sodobne družbe.

Smatramo namreč, da je politično propagirana globalizacija, kjer naj bi en recept reševal vse težave ne glede na specifike posameznih okolij, največkrat pa žal rešuje le specifične težave globalnih korporacij, že v osnovi zgrešena miselnost in se posledično zavzemamo za večjo uveljavitev lokalnih skupnosti, ki bi morale biti v čim večji meri samozadostne, tako s kapitalskega, energetskega kot organizacijskega vidika, saj slednje v globalni vasi pomeni večjo sposobnost prilagajanja na nenehne spremembe in posledično večjo možnost preživetja.  Seveda pa več kot očitno podpiramo globalne integracije v smislu interesnega in produktivnega sodelovanja med ljudmi, kjer kontributorji iz celega sveta soustvarjajo intelektualne in fizične dobrine za kolektivno dobrobit človeštva.

Med energijo in ekonomijo smo postavili enačaj in prepričani smo, da je temu res tako. Posledično podpiramo decentralizacijo, kjer lahko lokalne skupnosti gradijo na obstoječem kapitalu, ki je mnogokrat spregledan in zavržen, ne da bi slepo sledili smernicam in usmeritvam, ki se morda v teoriji globalizma dobro slišijo in obnesejo, vendar dostikrat na račun destrukcije premnogih lokalnih skupnosti in regij. V post energijski družbi je bistvenega pomena ponovno analizirati potrebe, delovanje in usmeritve vsakega posameznika ter se dodatno osredotočati na kapital, ki je povsod okrog nas, vendar ga kot takega ne tretiramo, temveč je posledično spregledan in neuporabljen, kljub temu, da lahko lokalnim skupnostim prinese mnoge dobrobiti.

Naša naloga je posledično učinkovito in neumorno v ospredje postavljati spregledane posameznike in organizacije, ki ne le z besedami, temveč dejanji služijo kot vzgled, kako in na kakšen način delati, ne da bi pri tem škodljivo vplivali na okolje ali družbo, temveč nasprotno, družbi in okolju s svojim delom koristijo, ali pa po drugi strani s svojim delom prispevajo k ohranjanju, vzdrževanju in ustvarjanju slovenske kulturne dediščine, ki se ob neumorni europeizaciji, vse bolj postavlja na stranski tir, razen seveda, kadar gre za ščitenje t.i. blagovnih znamk v interesu finančnih dobrobiti.

Naša naloga je prebuditi lokalne skupnosti, da bi se namesto na "tuj kapital" začeli zanašati na svoje lastno delo in sposobnosti ter spregledana bogastva, ki ležijo povsod okrog nas in posledično opraviti preskok v razmišljanju od osnovnega slepega potrošništva do aktivnega ustvarjanja s tem kar imamo na razpolago, v kontrastu s tem, kaj bi imeli, če bi imeli.

Naše poslanstvo


logo-mission


V Zavodu Trismegistus smo trdno osredotočeni na naša poglavitna načela, kjer se bomo nenehno trudili implementirati kritične zasebne in družbene iniciative, ki so potrebne, da uresničimo našo vizijo samozadostne družbe. V tem smislu bomo poslovali z organizacijsko odličnostjo na vsakem koraku, v želji dosežti in presežti našo predanost tako lastnim normam kot dobrobiti širšega naravnega in družbenega okolja.

Naše dolgoročne strategije, kot tudi kratkoročni načrti bodo posledično vodeni z moralnimi načeli, ki si jih delimo z vsakim izmed naših sodelavcev, slednje pa bomo neumorno aplicirali pri vsakdanjem delu, kot tudi razširjali v lokalne in širše družbene skupnosti.

 

Izpolnite vprašalnik

splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 
restavratorstvo

Restavratorski posegi

Izpolnite vprašalnik in pridobite strokovno restavratorsko mnenje o potrebnih ukrepih za vaše predmete.
splet m

Spletni projekti

Izpolnite vprašalnik in se potegujte za brezplačno ali neprofitno izdelavo spletne strani!
 

Naša vizija

Vizija Zavoda Trismegistus je prebuditi slehernega posameznika k spoznanju, da je možno presežti puhlo logiko sodobnega potrošništva in posledično v vsakem vzbuditi čut do narave in ljudi, v razumevanju, da s sodelovanjem tako z naravo kot družbo lahko ustvarimo več kot z zgrešenimi konkurenčnimi principi in kjer lahko vsak posameznik in vsaka družbena celica, bodisi na mikro ali makro ravni, ne porablja več kot ustvarja, vrača in deli, česar ne potrebuje in ne ustvarja več, kolikor je potrebno, le zaradi produkcije same, temveč ima vsako človekovo delovanje širši etični in moralni nazor, s čimer lahko zagotovimo tako preživetje vsakega posameznika in družbe kot celote.

S promocijo ekonomske suverenosti, energetske in prehrambene samozadostnosti, črpajoč iz neusahljivega kulturnega bogastva naših predhodnikov in ohranjujoč pestro mavrico kulturnih razlik, bomo pomagali v družbi narediti preskok v mišljenju, ki bo pomenil upanje tako za nas same, kot naše zanamce.

Osnovni podatki

Naziv:
Zavod Trismegistus
Naslov:
Sotelsko 19, 8270 Krško
Matična številka:
6199186
Davčna številka:
93931727
Poslovni račun:
SI56-0315-5100-0680-251
*Zavod Trismegistus ni zavezanec za DDV